เกล็ดความรู้

ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำในบ้าน

ความจำเป็น, เครื่องกรองน้ำในบ้าน, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF

องค์การอนามัยโลก ( WHO) ประมาณว่าบนโลกของเรานี้  ในทุกวันมีคนตายเนื่องจากเกี่ยวพันกับโรคที่ติดเชื้อมากับน้ำถึง 25,000 คน(Water Borne Disease) ต่อวัน  และในบางปีที่มีความแห้งแล้งอาจถึง  50,000 คนต่อวัน จากสถิติโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำมีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากน้ำจำนวน 88 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด(ทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน) 100 ราย ( เท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์)ร้อยละ 25 ของเตียงในโรงพยาบาล เป็นคนป่วยเนื่องจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเราจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ทำไมเราถึงต้องเร่งหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในราคายุติธรรม เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว  ให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ เครื่องกรองน้ำ สำหรับใช้ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ   นับว่ามีความจำเป็นขึ้นทุกวัน …

การเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

การเลือกเครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ 2 3 5 ขั้นตอน

เนื่องจากน้ำที่ใช้ดื่มมีสิ่งเจือปนอยู่มาก มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากกว่า 2,100 ชนิด และหลายชนิดมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่มน้ำ นักวิจัยพบว่า แม้ขั้วโลกเหนือก็ยังพบสารตกค้างของยาฆ่าแมลงประเภทดีดีที ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่ประเทศพัฒนาเลิกใช้มานานแล้ว สามารถจะพบได้ในก้อนน้ำแข็งและหิมะที่ขั้วโลกเหนือ เครื่องกรองน้ำ จึง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะกรองสารเจือปนต่าง ออกไป เพราะการที่เห็นน้ำใสสะอาด ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีจะถือว่าน้ำนั้นเหมาะที่จะดื่มไม่ได้

ชนิดของเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ Big Blue, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ UV, เครื่องกรองน้ำคาร์บอน.

แยกตามขนาด เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการกรองน้ำไว้สำหรับดื่มและใช้ในครอบครัว ซึ่งเครื่องกรองเล็กนั้น มีขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน โดยหลักๆ ก็จะมีการกรองผ่าน คาร์บอน เรซิ่น และเซรามิคส์ ซึ่งถ้าคุณต้องการเพิ่มขั้นตอนการกรองระบบ UV เพื่อให้น้ำที่กรองมาแล้วปราศจากเชื้อโรคก็สามารถทำได้ เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่  เครื่องกรองน้ำใหญ่ส่วนมากแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กรองน้ำใช้กันมากว่า เนื่องจากร้านค้า โรงงาน ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่างๆ อาจมีความต้องการใช้น้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาหรือน้ำบาดาล โดยเลือกใช้เครื่องกรองขนาดใหญ่จะเกิดความคุ้มค่าที่สุด ซึ่งขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ก็เหมือนกับเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กทั่วไป เพียงแต่ใช้ปริมาณและขนาดที่ใหญ่มากขึ้น เช่นอาจจะใช้กระบอกกรองขนาด Big Blue 10…

ประโยชน์ของไส้กรองชนิดต่างๆ

RO เมนเบรน, ไส้กรอง Nano, ไส้กรอง PP, ไส้กรอง RO, ไส้กรอง UF, ไส้กรองคาร์บอน, ไส้กรองน้ำด่าง, ไส้กรองเรซิ่น.

ไส้กรองน้ำมีหลายประเภทให้เลือก เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ไส้กรองน้ำให้เหมาะกับความต้องการนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่ง – ไส้กรอง Sediment หรือ โพลีโพรพีลีน (PP) กรองตะกอน ฝุ่น สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ – ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กำจัด สี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่เจือปนมา – ไส้กรองคาร์บอนชนิดแท่ง กำจัด สี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่เจือปน…

อายุการใช้งานของไส้กรอง

หลังจากที่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำไปแล้ว เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือ เรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนสารกรองและไส้กรอง เพราะสารกรองและไส้กรองก็มีอายุการใช้งานเหมือนกัน เมื่อสารกรองหรือไส้กรองถูกใช้งาน จะมีน้ำขังอยู่ภายในกระบอกกรอง ซึ่งถังแม้ไม่ได้ใช้งาน สารกรองหรือไส้กรองก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองด้วย ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองให้ตรงตามกำหนดเวลาดังนี้ ลำดับชนิดของไส้กรอง ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยน – ไส้กรอง Sediment หรือ PP มีอายุประมาณ 3 – 6 เดือน – ไส้กรอง Block carbon หรือคาร์บอนชนิดเกล็ด มีอายุประมาณ 6-12…

หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis)

หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis), เมนเบรน RO, เครื่องกรองน้ำ RO, ไส้กรองน้ำ RO

การกรอง RO (Reverse Osmosis) การทำงานของระบบ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999 % ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอนทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของน้ำดื่ม

Chart การกรองสิ่งเจือปนชนิดต่างๆของเครื่องกรองน้ำ

Chart การกรองสิ่งเจือปนของเครื่องกรองน้ำ, ความละเอียดของการกรองน้ำ, กรอง UF, กรอง RO, กรอง nano

สิ่งเจือปนที่มากับน้ำนั้นมีมาหลายชนิดหลายขนาด การเลือกเครื่องกรองน้ำและตู้กดน้ำดื่มแต่ละชนิดจึงควรเลือกจากจุดประสงค์และความเหมาะสมในการใช้เทียบกับ ความละเอียดสูงสุดของเครื่องกรอง เช่น เครื่องกรอง RO และ UV นั้นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เมื่อเลือกเครื่องกรอง RO หรือ UV นั้นต้องมั่นใจว่าบริเวณนั้นมีปลั้กไฟฟ้าต่อถึง หรือ ต้องการผลิตน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ก็อาจจะเลือกเครื่องกรอง RO ซึ่งสามารถกรองได้ละเอียดที่สุด ส่วนเครื่องกรองน้ำแบบ UF หรือ Nano นั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานแต่ก็สามารถกรองเชื้อโรคและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยแก่การดื่มกิน อีกทั้งมักจะมีขนาดที่เล็กลง สะดวกในการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมีทั้งแบบติดตั้งใต้ซิงค์, ต่อปลายก๊อกน้ำซิงค์, ติดตั้งอยู่ภายในตู้กดน้ำดื่ม

น้ำและประโยชน์ของน้ำ

น้ำและประโยชน์ของน้ำ

น้ำ (Water, H2O) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เราที่ต้องการน้ำประมาณวันละ 1 – 1.5 ลิตร เพื่อทดแทนน้ำที่เราสูญเสียไปวันละ 1 – 1.5 ลิตรเหมือนกัน น้ำเป็นองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน(O2)และไฮโดรเจน(H2) ที่ประกอบด้วยอัตราส่วนต่อมวล คือ 8 ต่อ 1 น้ำมีสถานะอยู่ได้ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง แก๊ส มีจุดเยือกแข็ง…

คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ

คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ, ตู้กดน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ

5 คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ “ดื่มน้ำสิดี มีประโยชน์” เป็นสิ่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้ว แต่อาจจะรู้มากรู้น้อยต่างกันไป ความจริงแล้ว “น้ำ” เป็นเครื่องดื่มง่าย ๆที่ให้ประโยชน์สารพัด ตั้งแต่เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น เป็นยาแก้สารพัดโรค ไปจนถึงเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ดื่มในยามที่ ไม่รู้จะดื่มอะไรดี คุณประโยชน์ของน้ำนี่อาจต้องใช้เวลาทั้งวันสาธยาย ก็อาจจะยังพูดไม่จบ เพราะน้ำเป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณที่คาดไม่หมดแต่ก็สามารถแบ่งได้เป็น 5 คุณประโยชน์หลัก ที่พอจะบอกกล่าวได้ว่าน้ำนั้นมีดีอะไรบ้าง 1. น้ำ…ยาดีที่อยู่ใกล้ตัว บางคนอาจจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่า น้ำช่วยรักษาโรคได้ แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ทำให้หายเจ็บปวดในทันที แต่อาการเจ็บป่วยบางอย่างสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการดื่มน้ำนะ ไม่ว่าจะเป็น ปวดศีรษะ ปัญหาระบบย่อยอาหาร ความดันโลหิตต่ำ ไมเกรนและที่แน่…

ถังน้ำดื่มแบบใดใส่น้ำได้ปลอดภัย

ถังน้ำดื่ม, ถังน้ำ PC, ถังน้ำ PET, ถังน้ำ 18.9ลิตร, ถังน้ำ 5 แกลลอน

น้ำบรรจุถังในสมัยนี้มีตั้งแต่ใส่ถังน้ำใส ถังน้ำขุ่น ถังน้ำพลาสติกใสและแข็งนั้นทำจาก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC) ถังน้ำพลาสติกเพท (Polyethylene Terephthalate หรือ PET) ซึ่งเป็นพลาสติกใส(สีถังจะเข้มกว่าถัง PC)และกรอบ และขวดพลาสติกขาวขุ่น (High-Density Polyethylene, HDPE) ซึ่งปัจจุบันมักไม่นิยมกันแล้ว ถังน้ำพลาสติกใสนั้นดีกว่าพลาสติกสีขาวขุ่น อีกทั้งยังนำมารีไซเคิลและใช้ได้ทนทานกว่า เคยมีคนนำถังน้ำพลาสติกขุ่นไปทดลองวางไว้กลางแดดนาน ๆ พบว่าจะมีกลิ่นพลาสติกปนมากับน้ำ ทำให้น้ำเสียรสชาติ แม้ว่าน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่ก็ทำให้คุณภาพของน้ำลดลง ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำแบบใดก็ตามมีข้อแนะนำว่าไม่ควรเก็บไว้เกิน 2 ปี และถังน้ำที่เปิดแล้วไม่ควรเก็บนานเกิน 2 อาทิตย์ เพราะจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่าง ๆ…