ความจำเป็น, เครื่องกรองน้ำในบ้าน, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF

ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำในบ้าน

องค์การอนามัยโลก ( WHO) ประมาณว่าบนโลกของเรานี้  ในทุกวันมีคนตายเนื่องจากเกี่ยวพันกับโรคที่ติดเชื้อมากับน้ำถึง 25,000 คน(Water Borne Disease) ต่อวัน  และในบางปีที่มีความแห้งแล้งอาจถึง  50,000 คนต่อวัน

จากสถิติโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำมีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากน้ำจำนวน 88 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด(ทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน) 100 ราย ( เท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์)ร้อยละ 25 ของเตียงในโรงพยาบาล เป็นคนป่วยเนื่องจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเราจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ทำไมเราถึงต้องเร่งหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในราคายุติธรรม เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว  ให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ

เครื่องกรองน้ำ สำหรับใช้ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ   นับว่ามีความจำเป็นขึ้นทุกวัน  เพราะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับน้ำดื่ม อาทิ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ  รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะได้น้ำดื่มในอุดมคติ  คือ มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีเกลือแร่ที่จำเป็น และมีโครงสร้างของน้ำขนาดเล็ก

การเลือกเครื่องกรองน้ำ ชนิดใดก็อยู่ที่จุดประสงค์ของการใช้ เพราะต่างก็มีคุณภาพดีคนละอย่าง มีสารต่างๆ กับวิธีการต่างๆ กันที่นำมาใช้กับเครื่องกรองน้ำ  ซึ่งเครื่องกรองน้ำทุกชนิดและทุกบริษัทก็มั่นใจในคุณภาพของตน  เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก  เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

เครื่องทำให้น้ำสะอาดนี้ คาดว่า ในครอบครัวชั้นกลางขึ้นไปทุกครอบครัวจะต้องมีเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย  1 เครื่อง ไว้กรองน้ำดื่มใช้เองในบ้านภายใน 10 ปีข้างหน้านี้

ังนั้นการมีเครื่องกรองน้ำเพื่อทำน้ำดื่มในบ้านจึงเหมาะสม เพราะเรากรองน้ำด้วยตัวเราเอง  จึงมีความเชื่อมั่นและประหยัดในระยะยาว  สะดวกกว่าการซื้อน้ำขวดมาใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว อย่ามัวคิดถึงความประหยัดจนกลายเป็นตระหนี่แต่อย่างเดียว  นักเศรษฐศาสตร์จะต้องเอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้กับราคาชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวัง  มิฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปรักษาคนแก่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะเสียค่าใช้จ่ายสูง  ถ้าฟื้นมาก็ไม่สามารถสร้างรายได้อะไรให้กับสังคม  ถ้าใช้หลัก Cost  และ Benefit  คือต้นทุนและกำไรจะดูไม่คุ้มแน่  แต่สุขภาพที่ดีของท่านและชีวิตของคนที่ท่านรักไม่สามารถตีราคาเป็นเงิน

การเลือกเครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ 2 3 5 ขั้นตอน

การเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

เนื่องจากน้ำที่ใช้ดื่มมีสิ่งเจือปนอยู่มาก มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากกว่า 2,100 ชนิด และหลายชนิดมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่มน้ำ นักวิจัยพบว่า แม้ขั้วโลกเหนือก็ยังพบสารตกค้างของยาฆ่าแมลงประเภทดีดีที ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่ประเทศพัฒนาเลิกใช้มานานแล้ว สามารถจะพบได้ในก้อนน้ำแข็งและหิมะที่ขั้วโลกเหนือ เครื่องกรองน้ำ จึง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะกรองสารเจือปนต่าง ออกไป เพราะการที่เห็นน้ำใสสะอาด ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีจะถือว่าน้ำนั้นเหมาะที่จะดื่มไม่ได้

เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ Big Blue, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ UV, เครื่องกรองน้ำคาร์บอน.

ชนิดของเครื่องกรองน้ำ

แยกตามขนาด
เครื่
องกรองน้ำขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับการกรองน้ำไว้สำหรับดื่มและใช้ในครอบครัว ซึ่งเครื่องกรองเล็กนั้น มีขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน โดยหลักๆ ก็จะมีการกรองผ่าน คาร์บอน เรซิ่น และเซรามิคส์ ซึ่งถ้าคุณต้องการเพิ่มขั้นตอนการกรองระบบ UV เพื่อให้น้ำที่กรองมาแล้วปราศจากเชื้อโรคก็สามารถทำได้

เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ 
เครื่องกรองน้ำใหญ่ส่วนมากแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กรองน้ำใช้กันมากว่า เนื่องจากร้านค้า โรงงาน ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่างๆ อาจมีความต้องการใช้น้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาหรือน้ำบาดาล โดยเลือกใช้เครื่องกรองขนาดใหญ่จะเกิดความคุ้มค่าที่สุด ซึ่งขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ก็เหมือนกับเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กทั่วไป เพียงแต่ใช้ปริมาณและขนาดที่ใหญ่มากขึ้น เช่นอาจจะใช้กระบอกกรองขนาด Big Blue 10 นิ้ว หรือ 20 นิ้ว

แยกตามระบบการกรอง
เครื่องกรองน้ำ RO 
การทำงานของระบบการกรองน้ำ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดถึง 5 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย Sediment Filter – Carbon Filter – Resin Filter – Membrane Filter – Post Carbon Filter ที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรน RO ถึง 0.0001 ไมครอน โดยมักจะติดตั้งใต้ซิ้งค์หรือติดตั้งภายในตู้กดน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ RO นั้นมีข้อดีคือได้น้ำที่สะอาด ไร้สารตกค้าง กำจัดเชื่อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% แต่ก็มีข้อเสียในด้าน กรองน้ำได้ช้า (กว่าเครื่องกรองน้ำแบบอื่นๆ) มีขนาดใหญ่เนื่องจากต้องมีถังพักน้ำ และ เกิดการสูยเสียน้ำในอัตราส่วนโดยประมาณ น้ำดี 50% และ น้ำทิ้ง 50%

เครื่องกรองน้ำ UV 
เครื่องกรองน้ำยูวีเป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคโดยให้น้ำไหลผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV จากหลอดยูวี เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียให้ตายลง ซึ่งการกรองแบบยูวีนั้น มีข้อดีคือกรองน้ำได้อย่างรวดเร็ว (กว่าระบบ RO, UF) แต่ก็ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆในน้ำได้เป็นอย่างดี

เครื่องกรองน้ำ UF (Ultra Filtration)
เครื่องกรองน้ำ UF นั้นมีไส้กรองละเอียดด้วยไส้กรอง Hollow Fiber membrane หรือเรียกสั้นๆว่า UF (Ultra Filtration) มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกรองสารปนเปื้อนได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ทำให้ได้น้ำดื่มที่ สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก แต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆในน้ำไว้

เมื่อเลือกใช้เครื่องกรองน้ำได้ตรงกับความต้องการ และบำรุงรักษาได้ถูกต้องตามคู่มือของเครื่องกรองน้ำแล้ว คุณก็จะสามารถนำน้ำที่ผ่านจากกระบวนการกรองนั้น ไปบริโภคได้ทันทีอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอื่นอีกต่อไป

RO เมนเบรน, ไส้กรอง Nano, ไส้กรอง PP, ไส้กรอง RO, ไส้กรอง UF, ไส้กรองคาร์บอน, ไส้กรองน้ำด่าง, ไส้กรองเรซิ่น.

ประโยชน์ของไส้กรองชนิดต่างๆ

ไส้กรองน้ำมีหลายประเภทให้เลือก เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ไส้กรองน้ำให้เหมาะกับความต้องการนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่ง

– ไส้กรอง Sediment หรือ โพลีโพรพีลีน (PP) กรองตะกอน ฝุ่น สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ
– ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กำจัด สี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่เจือปนมา
– ไส้กรองคาร์บอนชนิดแท่ง กำจัด สี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่เจือปน
– ไส้่กรองเรซิ่น หรือ Softener กรองหินปูน ลดความกระด้างในน้ำและดูบซับสี
– ไส้กรองเซรามิค กรองเชื้อโรคในน้ำได้เป็นอย่างดี เช่นเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรียบางชนิด มีความละเอียดในการกรอง 30 ไมครอน
– ไส้กรองด้ายพัน กรองสารอินทรีย์ต่างๆ กรวด หิน ดิน ทราย มีความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
– ไส้กรองจีบ กรองกรวด หิน ดิน ทราย และสนิม ทำความสะอาดง่าย มีความละเอียดในการกรอง 30 ไมครอน
– ไส้กรองเมมเบรน Reverse Osmosis (RO) กรองสารละลายสารปนเปื้อน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และยังสามารถกรองน้ำเค็มให้จืดสนิท มีความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน
– สารกรองแอนทราไซต์ กำจัดตะกอนและสนิมเหล็ก
– สารกรองแมงกานีส กำจัดสารโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารละลายเหล็ก และยังเติมออกซิเจนให้กับน้ำ

อายุการใช้งานของไส้กรอง

หลังจากที่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำไปแล้ว เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือ เรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนสารกรองและไส้กรอง เพราะสารกรองและไส้กรองก็มีอายุการใช้งานเหมือนกัน เมื่อสารกรองหรือไส้กรองถูกใช้งาน จะมีน้ำขังอยู่ภายในกระบอกกรอง ซึ่งถังแม้ไม่ได้ใช้งาน สารกรองหรือไส้กรองก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองด้วย ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองให้ตรงตามกำหนดเวลาดังนี้

ลำดับชนิดของไส้กรอง ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยน

– ไส้กรอง Sediment หรือ PP มีอายุประมาณ 3 – 6 เดือน
– ไส้กรอง Block carbon หรือคาร์บอนชนิดเกล็ด มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรอง GAC หรือคาร์บอนชนิดแท่ง มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรองเรซิ่น มีอายุประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
– ไส้กรองเซรามิคส์ มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองเมมเบรน RO มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองเมมเบรน UF (Ultra Filtration – VIFIL) มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองนาโน Nano มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองอัลคาไลน์ (น้ำด่าง, Alkaline Filter) มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรอง Post carbon มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– หลอดยูวี มีอายุจนกว่าหลอดจะขาด

หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis), เมนเบรน RO, เครื่องกรองน้ำ RO, ไส้กรองน้ำ RO

หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis)

การทำงานของไส้กรอง RO, Reverse Osmosis, เครื่องกรองน้ำ RO, RO เมนเบรน, ตู้กดน้ำดื่ม, ตู้น้ำหยอดเหรียญ

การกรอง RO (Reverse Osmosis)
การทำงานของระบบ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999 % ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอนทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของน้ำดื่ม

Chart การกรองสิ่งเจือปนของเครื่องกรองน้ำ, ความละเอียดของการกรองน้ำ, กรอง UF, กรอง RO, กรอง nano

Chart การกรองสิ่งเจือปนชนิดต่างๆของเครื่องกรองน้ำ

สิ่งเจือปนที่มากับน้ำนั้นมีมาหลายชนิดหลายขนาด การเลือกเครื่องกรองน้ำและตู้กดน้ำดื่มแต่ละชนิดจึงควรเลือกจากจุดประสงค์และความเหมาะสมในการใช้เทียบกับ ความละเอียดสูงสุดของเครื่องกรอง เช่น เครื่องกรอง RO และ UV นั้นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เมื่อเลือกเครื่องกรอง RO หรือ UV นั้นต้องมั่นใจว่าบริเวณนั้นมีปลั้กไฟฟ้าต่อถึง หรือ ต้องการผลิตน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ก็อาจจะเลือกเครื่องกรอง RO ซึ่งสามารถกรองได้ละเอียดที่สุด ส่วนเครื่องกรองน้ำแบบ UF หรือ Nano นั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานแต่ก็สามารถกรองเชื้อโรคและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยแก่การดื่มกิน อีกทั้งมักจะมีขนาดที่เล็กลง สะดวกในการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมีทั้งแบบติดตั้งใต้ซิงค์, ต่อปลายก๊อกน้ำซิงค์, ติดตั้งอยู่ภายในตู้กดน้ำดื่ม

น้ำและประโยชน์ของน้ำ

น้ำและประโยชน์ของน้ำ

น้ำ (Water, H2O) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เราที่ต้องการน้ำประมาณวันละ 1 – 1.5 ลิตร เพื่อทดแทนน้ำที่เราสูญเสียไปวันละ 1 – 1.5 ลิตรเหมือนกัน น้ำเป็นองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน(O2)และไฮโดรเจน(H2) ที่ประกอบด้วยอัตราส่วนต่อมวล คือ 8 ต่อ 1 น้ำมีสถานะอยู่ได้ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง แก๊ส มีจุดเยือกแข็ง 0 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 0 องศาเซลเซียส จุดเดือด 100 องศาเซลเซียส

น้ำบนโลกมีปริมาณมากมายและมีอยู่ทุกที่ บนดิน ใต้ดิน และอากาศ บนโลกเราเมื่อเทียบพื้นที่แล้ว น้ำมีประมาณ 3 ส่วน พื้นดิน 1 ส่วน น้ำบนโลกมีอยู่ 2 ประเภท คือ น้ำเค็ม มีร้อยละ 97 และน้ำจืด มีร้อยละ 3 แต่มีเพียงร้อยละ 1 จากปริมาณน้ำจืดร้อยละ 3 เท่านั้นที่ให้คนบนโลกเกือบ 6 พันล้านคนใช้อุปโภคและบริโภค เพราะอีกร้อยละ 2 เป็นน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและใต้ น้ำที่มีคุณภาพดีต้องปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ 3 มิลลกรัมต่อลิตรเป็นอย่างต่ำหรือมากกว่า ถ้าหากต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นน้ำเสีย

ประโยชน์ของน้ำ

1. น้ำเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืช และสัตว์ ประมาณร้อยละ 70 ของน้ำหนัก
2. การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม
3. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม
4. การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค
5. การใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
6. การใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
7. การใช้น้ำเพื่อการท่องเทียวและนันทนาการ

ที่มา : http://www.thaigoodview.com

คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ, ตู้กดน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ

คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ

5 คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ

“ดื่มน้ำสิดี มีประโยชน์” เป็นสิ่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้ว แต่อาจจะรู้มากรู้น้อยต่างกันไป ความจริงแล้ว “น้ำ” เป็นเครื่องดื่มง่าย ๆที่ให้ประโยชน์สารพัด ตั้งแต่เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น เป็นยาแก้สารพัดโรค ไปจนถึงเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ดื่มในยามที่ ไม่รู้จะดื่มอะไรดี

คุณประโยชน์ของน้ำนี่อาจต้องใช้เวลาทั้งวันสาธยาย ก็อาจจะยังพูดไม่จบ เพราะน้ำเป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณที่คาดไม่หมดแต่ก็สามารถแบ่งได้เป็น 5 คุณประโยชน์หลัก ที่พอจะบอกกล่าวได้ว่าน้ำนั้นมีดีอะไรบ้าง

1. น้ำ…ยาดีที่อยู่ใกล้ตัว บางคนอาจจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่า น้ำช่วยรักษาโรคได้ แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ทำให้หายเจ็บปวดในทันที แต่อาการเจ็บป่วยบางอย่างสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการดื่มน้ำนะ ไม่ว่าจะเป็น ปวดศีรษะ ปัญหาระบบย่อยอาหาร ความดันโลหิตต่ำ ไมเกรนและที่แน่ ๆ น้ำช่วยรักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างแน่นอน เพราะน้ำจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว แล้วอย่างนี้จะไม่เรียกน้ำ รักษาโรคแล้วจะเรียกว่าอะไรได้อีก แต่อาการต่าง ๆ เหล่านี้จะบรรเทาเบาบางไปได้ ก็ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ลิตรนะ

2. น้ำลดปวดศีรษะ น้ำนอกจากจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย และเพิ่มความสดชื่นแล้ว น้ำยังมีประโยชน์ต่อคนที่ปวดศีรษะเป็นประจำ หรือคนที่เป็นโรคไมเกรนได้ดีอีกด้วย หากได้ดื่มน้ำเป็นประจำ ก็จะช่วยให้อาการปวดไมเกรนลดลงได้บ้าง เพราะผลการวิจัยบอกว่าในรายที่ ป่วยเป็นโรคไมเกรน หากร่างกายขาดน้ำก็จะยิ่งปวดไมเกรนมากขึ้น จึงควรดื่มน้ำเพื่อช่วยลดอาการดังกล่าว

3. สมาธิเกิดได้ด้วยน้ำ เชื่อหรือไม่ว่า น้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายของคนเราจะช่วยเพิ่มความสดชื่นกับร่าง กายแล้ว น้ำยังช่วยทำให้จิตใจของเราผ่อนคลาย ลดความเครียด และเกิดสมาธิ
นอกจากจะเกิดประโยชน์กับคนในวัยทำงานเท่านั้น แต่คนที่อยู่ในวัยเรียน ก็จำเป็นต้องมีสมาธิ จึงไม่ควรพลาดที่จะดื่มน้ำ เพื่อปรับสมดุลให้กับทั้งร่างกายและจิตใจ

4.น้ำช่วยย่อยอาหาร หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าการดื่มน้ำหนึ่งแก้วในตอนเช้าจะช่วยให้ระบบการ ย่อยอาหารของเราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น น้ำยังช่วยให้รู้สึกสบายกระเพาะด้วย เพราะน้ำจะ
ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราทำหน้าที่ได้ดี อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนกลับ ที่หลาย ๆ คนมักจะเป็น หรือกลัวที่จะเป็น น้ำจะช่วยป้องกันไม่ได้เกิดอาการเหล่านั้นได้

5. ผิวใสสุขภาพดี ทุกคนต่างก็รู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำในแง่ที่ช่วยให้ผิวพรรณดีกันอยู่แล้ว และยังเชื่อกันว่า หากผิวที่สดใสของเราได้รับน้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเพียงพอก็จะช่วยให้ สดใสยิ่งขึ้น น้ำยังจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดี หน้าตาสดใสบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีสุขภาพดี น้ำนั้นมีคุณประโยชน์ต่อผิวหนังของเรา เพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนัง และยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วย

เห็นคุณประโยชน์ที่มีมากมายหลายหลากของน้ำขนาดนี้ ก็ไม่ควรพลาดที่จะดื่มน้ำเพื่อเสริมสร้างความสดชื่นให้กับสุขภาพที่ดีของคุณ และควรเลือกดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัยไร้สารตกค้าง โดยควรเลือกใช้ตู้กดน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำที่มีมาตรญานและปลอดภัยเท่านั้น

ที่มา : http://blog.th.88db.com/?p=1541

ถังน้ำดื่ม, ถังน้ำ PC, ถังน้ำ PET, ถังน้ำ 18.9ลิตร, ถังน้ำ 5 แกลลอน

ถังน้ำดื่มแบบใดใส่น้ำได้ปลอดภัย

น้ำบรรจุถังในสมัยนี้มีตั้งแต่ใส่ถังน้ำใส ถังน้ำขุ่น ถังน้ำพลาสติกใสและแข็งนั้นทำจาก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC) ถังน้ำพลาสติกเพท (Polyethylene Terephthalate หรือ PET) ซึ่งเป็นพลาสติกใส(สีถังจะเข้มกว่าถัง PC)และกรอบ และขวดพลาสติกขาวขุ่น (High-Density Polyethylene, HDPE) ซึ่งปัจจุบันมักไม่นิยมกันแล้ว

ถังน้ำพลาสติกใสนั้นดีกว่าพลาสติกสีขาวขุ่น อีกทั้งยังนำมารีไซเคิลและใช้ได้ทนทานกว่า เคยมีคนนำถังน้ำพลาสติกขุ่นไปทดลองวางไว้กลางแดดนาน ๆ พบว่าจะมีกลิ่นพลาสติกปนมากับน้ำ ทำให้น้ำเสียรสชาติ แม้ว่าน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่ก็ทำให้คุณภาพของน้ำลดลง ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำแบบใดก็ตามมีข้อแนะนำว่าไม่ควรเก็บไว้เกิน 2 ปี และถังน้ำที่เปิดแล้วไม่ควรเก็บนานเกิน 2 อาทิตย์ เพราะจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้

หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้านำถังน้ำพลาสติกมาใช้ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้งจะมีสารพิษจากพลาสติกปนเปื้อนมาด้วย จริงหรือไม่ ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่เป็นอันตรายคือแบคทีเรียที่เจริญเติบโตอยู่ ในถังน้ำที่ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ครั้งต่อไปจึงควรล้างด้วยน้ำยาล้างจาน อ่อน ๆ คว่ำทิ้งไว้แล้วค่อยนำกลับมาใช้ใหม่

รู้อย่างนี้แล้ว ก่อนดื่มน้ำควรพิจารณากันสักนิด เลือกดูสักหน่อย รับรองว่าจะผ่านฤดูร้อนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและสดชื่น