Sale!

แปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ SHURflo 3 GPM

Original price was: 400.00฿.Current price is: 250.00฿.

แปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ SHURflo 3 GPM

Battery for Shurflo Water Pump – แปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ SHURflo สำหรับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นถ่านสำหรับปั้มจ่ายน้ำ Shurflo ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงถ่าน นั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ ประมาณ 90 หน่วยขึ้นไป

Description

วิธีการเปลี่ยนถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

1. ขันน็อต 2 ตัวด้านบนของตัวปั้มจ่ายน้ำออก(น๊อตจะยาวประมาณ 4-5 นิ้ว)แล้วดึงฝาปั้มจ่ายน้ำออกมา

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

2. เมื่อเปิดฝาออกมา จะเห็นแปลงถ่านอยู่ 2 ชิ้ัน ทำการปลี่ยนถ่าน (ในกรณีเมื่อซื้อแปลงถ่านมาะมีขนาดใหญ่กว่าช่อง ให้ทำการฝนให้เล็กลงพอประมาณ ให้เข้ากับช่องได้)

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

3. เมื่อเปลี่ยนเสร็จ ทำการใส่ฝาปั้มน้ำกลับเหมือนเดิมสังเกตขอบฝาปั้มจะมีช่องอยู่ 2 ช่อง สำหรับใช้ลวดแข็งๆ แหย่เข้าไปเพื่อถ่างแปลงทั้ง 2 ข้างให้เข้ากับปั้มจ่ายน้ำ (อาจจะใช้ความพยายามพอสมควร)

4. สุดท้ายแล้วให้ทดสอบการทำงานของปั้มจ่ายน้ำ Shurflo (ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงถ่าน นั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ ประมาณ 90 หน่วยขึ้นไป)

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 12 × 25 × 1 cm