Sale!

ไส้กรองน้ำเรซิ่น Resin Softener Filter 10 นิ้ว – PURITY PRO (สารเรซิ่น DOW Made in USA)

Original price was: 450.00฿.Current price is: 299.00฿.

ไส้กรองน้ำเรซิ่น Resin Softener Filter 10 นิ้ว – PURITY PRO (สารเรซิ่น DOW Made in USA)

ไส้กรองน้ำเรซิ่น Resin Softener Filter ขนาด 10 นิ้ว – แบรนด์ PURITY PRO (ภายในเป็นสารเรซิ่นของ DOW Made-in-USA) เป็นไส้กรองเม็ดเรซิ่น ชนิด Food Grade (สามารถให้กับน้ำดื่มได้) เป็นไส้กรองเกรดดีที่สูด ผลิตจากประเทศอเมริกา Made-in-USA ทำหน้าที่กำจัดความกระด้างของน้ำ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า โดยดักจับ Ca++ Mg++ แล้วปล่อย Na+ ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองเรซิ่น มีรสชาติ หวานนุ่มนวลขึ้น โดยมีขนาดความยาว 10 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เหมาะใช้กับเครื่องกรองน้ำทุกชนิด, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ, เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ 2 ขั้นตอน

– อายุการใช้งานโดยประมาณ 9 – 12 เดือน

– คำแนะนำ – การใช้งานครั้งแรกเมื่อติดตั้งเสร็จ ควรเปิดน้ำทิ้ง 5 -10 นาทีเพื่อล้างไส้กรอง โดยอาจจะสีเหลืองอ่อนๆ โดยจะภายไปภายในไม่นาน

Description

ไส้กรองน้ำเรซิ่น Resin Softener Filter 10 นิ้ว – PURITY PRO

  • เป็นไส้กรองเม็ดเรซิ่น ชนิด Food Grade (สามารถให้กับน้ำดื่มได้)
  • ขนาด ความยาว 10 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
  • ทำหน้าที่กำจัดความกระด้างของน้ำ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า โดยดักจับ Ca++ Mg++ แล้วปล่อย Na+ ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองเรซิ่น มีรสชาติ หวานนุ่มนวลขึ้น
  • อายุการใช้งานโดยประมาณ 9 – 12 เดือน
  • สารเรซิ่น DOW ผลิตจากประเทศอเมริกา Made-in-USA
  • เหมาะใช้กับเครื่องกรองน้ำทุกชนิด, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ, เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ 2 ขั้นตอน