Sale!

ไส้กรองน้ำ PP Sediment Filter กรองหยาบ 10 นิ้ว – Made in USA – PURTREX

150.00฿

ไส้กรองน้ำ PP Sediment Filter กรองหยาบ 10 นิ้ว – Made in USA – PURTREX

ไส้กรองหยาบ Super PP – Sediment Filter ขนาดความยาว 10″ – Made in USA แบรนด์ PURTREX  เป็นไส้กรองน้ำเส้นใยสีขาวที่ผลิตจาก โพลีโพรพีลีน (PP) ทำหน้าที่กรองเศษฝุ่นผง ขี้สนิม, เศษตะกอน, และสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ เป็นไส้กรองเกรดดีที่สูด ผลิตจากประเทศอเมริกา Made-in-USA มีความสามารถในการกรองสูง ละเอียดถึง 5 ไมครอน โดยมีขนาดความยาว 10 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เหมาะใช้กับเครื่องกรองน้ำทุกชนิด, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ, เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ 2 ขั้นตอน

– อายุการใช้งานโดยประมาณ 6 – 12 เดือน

Description

ไส้กรองน้ำ PP Sediment Filter กรองหยาบ 10 นิ้ว – PURTREX

  • เป็นไส้กรองน้ำเส้นใยสีขาวที่ผลิตจาก โพลีโพรพีลีน (PP) ทำหน้าที่กรองเศษฝุ่นผง ขี้สนิม, เศษตะกอน, และสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ
  • กรองละเอียด 5 ไมครอน ความยาว 10 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
  • อายุการใช้งานโดยประมาณ 6 – 12 เดือน
  • ผลิตจากประเทศอเมริกา Made-in-USA
  • เหมาะใช้กับเครื่องกรองน้ำทุกชนิด, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ, เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ 2 ขั้นตอน
  • Max Temperature: 63°C (145°F)
  • Max Pressure: 125 PSI