Sale!

High Pressure Switch – ไฮเพรสเชอร์สวิทช์ สำหรับเครื่องกรองน้ำ RO

Original price was: 300.00฿.Current price is: 160.00฿.

High Pressure Switch – ไฮเพรสเชอร์สวิทช์ สำหรับเครื่องกรองน้ำ RO

ไฮเพรสเชอร์สวิทซ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ RO ทำหน้าที่สำหรับเช็คแรงดันน้ำที่สูงเกินไป เพื่อตัดการทำงานของเครื่องกรองน้ำ RO เมื่อไฮเพรสเชอร์สวิทซ์ตรวจพบว่ามีแรงดันน้ำสูงเกินไป (ถังพักน้ำเต็ม และไม่มีการเปิดใช้น้ำ) จะตัดการทำงานของเครื่องกรองน้ำ RO หรือของตู้กดน้ำทันที เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ภายในเครื่องไม่ได้รับความเสียหายจากการทำงานเกินกำลัง ทางน้ำเข้า-ออกต่อด้วยเกลียวในขนาด 2 หุน ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสำหรับเครื่องกรองน้ำ RO, ตู้กดน้ำที่ระบบกรองน้ำ RO ในตัว หรือตู้กดน้ำหยอดเหรียญ

จะทำงานสั่งตัดการทำงานเมื่อน้ำในระบบมีแรงดันสูงหรือน้ำเต็มถังแรงดัน ข้อต่อเป็นเกลียว 2 หุน

Description

High Pressure Switch – ไฮเพรสเชอร์สวิทช์

  • ทำหน้าที่สำหรับเช็คแรงดันน้ำที่สูงเกินไป เพื่อตัดการทำงานของเครื่องกรองน้ำ RO
  • ทางน้ำเข้า-ออกต่อด้วยเกลียวในขนาด 2 หุน
  • ออกแบบมาให้ใช้กับสำหรับเครื่องกรองน้ำ RO, ตู้กดน้ำที่ระบบกรองน้ำ RO ในตัว หรือตู้กดน้ำหยอดเหรียญ