อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำ HM Digital, Xiaomi

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำ คือเครื่องมือที่ใช้วัดระดับ ใช้ทดสอบความบริสุทธ์ของน้ำ คุณภาพของน้ำ ว่าน้ำมีคุณภาพดีหรือไม่ เหมาะสำหรับกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องวัดคุณภาพของน้ำ ว่ามีคุณภาพดี สะอาดมากน้อยเพียงใด เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำมีหลากหลายประเภท หลากหลายแบบสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสม ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการใช้โดยมีแบบกระดาษลิตมัส น้ำยา และชุดปากกา เช่น

 

-กระดาษลิตมัส ที่ใช้วัดค่าของความเป็นกรดด่างในน้ำ (ค่าPH) มีความแม่นยำ -น้ำยาวัดค่าครอรีนในน้ำ ใช้วัดค่าครอรีนในน้ำประปา น้ำสระ น้ำเครื่องกรอง

-น้ำยาวัดค่าหินปูนในน้ำ มีคุณสมบัติวัดค่าความกระด้างของน้ำ หินปูนในน้ำ

-ปากกาทดสอบคุณภาพน้ำ TDS ใช้วัดสารละลายที่เป็นของแข็งเจือปนอยู่ในน้ำ ใช้เพื่อทดสอบคุณภาพและความบริสุทธิ์ของน้ำดื่ม

-ปากกาวัดค่า 4in1 ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH), วัดค่าสารละลายในน้ำ TDS,  วัดค่านำไฟฟ้า EC และ วัดอุณหภูมิของน้ำ เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ

-ปากกาวัดค่ากรดด่าง pH ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำ สะดวก พกพาง่าย ชิ้นเล็ก

-ปากกาวัดค่าโออาร์พี จะช่วยให้ทราบความบริสุทธ์ของน้ำดื่ม ช่วยเช็คค่าระหว่างโปรตรอน กับ อิเล็กตรอนในน้ำ

 

ตู้กดน้ำ.com by GreenWater จำหน่าย อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำจากแบรนด์ชั้นนำ HM Digital, Xiaomi, MACHEREY-NAGEL ใช้สำหรับตรวจเช็ค คุณภาพน้ำดื่ม สามารถวัดค่าปริมาณสารละลายในน้ำ(ค่า TDS), ค่ากรดด่าง(ค่า pH), ค่าความกระด้างของน้ำ(ค่าหินปูนในน้ำ), ค่าคลอรีน จากตัวอย่างน้ำที่ใช้ภายในบ้าน, ออฟฟิต, โรงงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และ ความปลอดภัยในการใช้น้ำดื่ม หรือ ใช้สำหรับงานประเภทต่างๆ โดยมีทั้งแบบปากกา, น้ำยาวัดค่า หรือ แบบกระดาษลิตมั

Showing all 9 results

Sort By
Show per page