Chart การกรองสิ่งเจือปนของเครื่องกรองน้ำ, ความละเอียดของการกรองน้ำ, กรอง UF, กรอง RO, กรอง nano

Chart การกรองสิ่งเจือปนชนิดต่างๆของเครื่องกรองน้ำ

สิ่งเจือปนที่มากับน้ำนั้นมีมาหลายชนิดหลายขนาด การเลือกเครื่องกรองน้ำและตู้กดน้ำดื่มแต่ละชนิดจึงควรเลือกจากจุดประสงค์และความเหมาะสมในการใช้เทียบกับ ความละเอียดสูงสุดของเครื่องกรอง เช่น เครื่องกรอง RO และ UV นั้นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เมื่อเลือกเครื่องกรอง RO หรือ UV นั้นต้องมั่นใจว่าบริเวณนั้นมีปลั้กไฟฟ้าต่อถึง หรือ ต้องการผลิตน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ก็อาจจะเลือกเครื่องกรอง RO ซึ่งสามารถกรองได้ละเอียดที่สุด ส่วนเครื่องกรองน้ำแบบ UF หรือ Nano นั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานแต่ก็สามารถกรองเชื้อโรคและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยแก่การดื่มกิน อีกทั้งมักจะมีขนาดที่เล็กลง สะดวกในการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมีทั้งแบบติดตั้งใต้ซิงค์, ต่อปลายก๊อกน้ำซิงค์, ติดตั้งอยู่ภายในตู้กดน้ำดื่ม