หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis), เมนเบรน RO, เครื่องกรองน้ำ RO, ไส้กรองน้ำ RO

หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis)

การทำงานของไส้กรอง RO, Reverse Osmosis, เครื่องกรองน้ำ RO, RO เมนเบรน, ตู้กดน้ำดื่ม, ตู้น้ำหยอดเหรียญ

การกรอง RO (Reverse Osmosis)
การทำงานของระบบ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999 % ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอนทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของน้ำดื่ม