เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำ Big Blue, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ UV, เครื่องกรองน้ำคาร์บอน.

ชนิดของเครื่องกรองน้ำ

แยกตามขนาด
เครื่
องกรองน้ำขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับการกรองน้ำไว้สำหรับดื่มและใช้ในครอบครัว ซึ่งเครื่องกรองเล็กนั้น มีขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน โดยหลักๆ ก็จะมีการกรองผ่าน คาร์บอน เรซิ่น และเซรามิคส์ ซึ่งถ้าคุณต้องการเพิ่มขั้นตอนการกรองระบบ UV เพื่อให้น้ำที่กรองมาแล้วปราศจากเชื้อโรคก็สามารถทำได้

เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ 
เครื่องกรองน้ำใหญ่ส่วนมากแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กรองน้ำใช้กันมากว่า เนื่องจากร้านค้า โรงงาน ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่างๆ อาจมีความต้องการใช้น้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาหรือน้ำบาดาล โดยเลือกใช้เครื่องกรองขนาดใหญ่จะเกิดความคุ้มค่าที่สุด ซึ่งขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ก็เหมือนกับเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กทั่วไป เพียงแต่ใช้ปริมาณและขนาดที่ใหญ่มากขึ้น เช่นอาจจะใช้กระบอกกรองขนาด Big Blue 10 นิ้ว หรือ 20 นิ้ว

แยกตามระบบการกรอง
เครื่องกรองน้ำ RO 
การทำงานของระบบการกรองน้ำ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดถึง 5 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย Sediment Filter – Carbon Filter – Resin Filter – Membrane Filter – Post Carbon Filter ที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรน RO ถึง 0.0001 ไมครอน โดยมักจะติดตั้งใต้ซิ้งค์หรือติดตั้งภายในตู้กดน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ RO นั้นมีข้อดีคือได้น้ำที่สะอาด ไร้สารตกค้าง กำจัดเชื่อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% แต่ก็มีข้อเสียในด้าน กรองน้ำได้ช้า (กว่าเครื่องกรองน้ำแบบอื่นๆ) มีขนาดใหญ่เนื่องจากต้องมีถังพักน้ำ และ เกิดการสูยเสียน้ำในอัตราส่วนโดยประมาณ น้ำดี 50% และ น้ำทิ้ง 50%

เครื่องกรองน้ำ UV 
เครื่องกรองน้ำยูวีเป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคโดยให้น้ำไหลผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV จากหลอดยูวี เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียให้ตายลง ซึ่งการกรองแบบยูวีนั้น มีข้อดีคือกรองน้ำได้อย่างรวดเร็ว (กว่าระบบ RO, UF) แต่ก็ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆในน้ำได้เป็นอย่างดี

เครื่องกรองน้ำ UF (Ultra Filtration)
เครื่องกรองน้ำ UF นั้นมีไส้กรองละเอียดด้วยไส้กรอง Hollow Fiber membrane หรือเรียกสั้นๆว่า UF (Ultra Filtration) มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกรองสารปนเปื้อนได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ทำให้ได้น้ำดื่มที่ สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก แต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆในน้ำไว้

เมื่อเลือกใช้เครื่องกรองน้ำได้ตรงกับความต้องการ และบำรุงรักษาได้ถูกต้องตามคู่มือของเครื่องกรองน้ำแล้ว คุณก็จะสามารถนำน้ำที่ผ่านจากกระบวนการกรองนั้น ไปบริโภคได้ทันทีอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอื่นอีกต่อไป