วิธีเปลี่ยนแปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

1. ขันน็อต 2 ตัวด้านบนของตัวปั้มจ่ายน้ำ Shurflo ออก(น๊อตจะยาวประมาณ 4-5 นิ้ว)แล้วดึงฝาปั้มจ่ายน้ำออกมา

เปลี่ยนแปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

การเปลี่ยนแปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

2. เมื่อเปิดฝาออกมา จะเห็นแปลงถ่านอยู่ 2 ชิ้ัน ทำการปลี่ยนถ่าน (ในกรณีเมื่อซื้อแปลงถ่านมาอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าช่องใส่ถ่าน ให้ทำการฝนให้เล็กลงพอประมาณ ให้เข้ากับช่องใส่ถ่านได้พอดี)

การเปลี่ยนแปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

3. เมื่อเปลี่ยนเสร็จ ทำการใส่ฝาปั้มจ่ายน้ำกลับเหมือนเดิม โดยสังเกตขอบฝาปั้มจะมีช่องอยู่ 2 ช่อง สำหรับใช้ลวดแข็งๆ แหย่เข้าไปเพื่อถ่างแปลงทั้ง 2 ข้างให้เข้ากับปั้มจ่ายน้ำ (อาจจะต้องใช้ความพยายามพอสมควร)

4. สุดท้ายแล้วให้ทดสอบการทำงานของปั้มจ่ายน้ำ Shurflo (ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงถ่าน นั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ ประมาณ 90 หน่วยขึ้นไป)