RO เมนเบรน, ไส้กรอง Nano, ไส้กรอง PP, ไส้กรอง RO, ไส้กรอง UF, ไส้กรองคาร์บอน, ไส้กรองน้ำด่าง, ไส้กรองเรซิ่น.

ประโยชน์ของไส้กรองชนิดต่างๆ

ไส้กรองน้ำมีหลายประเภทให้เลือก เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ไส้กรองน้ำให้เหมาะกับความต้องการนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่ง

– ไส้กรอง Sediment หรือ โพลีโพรพีลีน (PP) กรองตะกอน ฝุ่น สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ
– ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กำจัด สี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่เจือปนมา
– ไส้กรองคาร์บอนชนิดแท่ง กำจัด สี กลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่เจือปน
– ไส้่กรองเรซิ่น หรือ Softener กรองหินปูน ลดความกระด้างในน้ำและดูบซับสี
– ไส้กรองเซรามิค กรองเชื้อโรคในน้ำได้เป็นอย่างดี เช่นเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรียบางชนิด มีความละเอียดในการกรอง 30 ไมครอน
– ไส้กรองด้ายพัน กรองสารอินทรีย์ต่างๆ กรวด หิน ดิน ทราย มีความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
– ไส้กรองจีบ กรองกรวด หิน ดิน ทราย และสนิม ทำความสะอาดง่าย มีความละเอียดในการกรอง 30 ไมครอน
– ไส้กรองเมมเบรน Reverse Osmosis (RO) กรองสารละลายสารปนเปื้อน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และยังสามารถกรองน้ำเค็มให้จืดสนิท มีความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน
– สารกรองแอนทราไซต์ กำจัดตะกอนและสนิมเหล็ก
– สารกรองแมงกานีส กำจัดสารโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารละลายเหล็ก และยังเติมออกซิเจนให้กับน้ำ

อายุการใช้งานของไส้กรอง

หลังจากที่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำไปแล้ว เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือ เรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนสารกรองและไส้กรอง เพราะสารกรองและไส้กรองก็มีอายุการใช้งานเหมือนกัน เมื่อสารกรองหรือไส้กรองถูกใช้งาน จะมีน้ำขังอยู่ภายในกระบอกกรอง ซึ่งถังแม้ไม่ได้ใช้งาน สารกรองหรือไส้กรองก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองด้วย ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองให้ตรงตามกำหนดเวลาดังนี้

ลำดับชนิดของไส้กรอง ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยน

– ไส้กรอง Sediment หรือ PP มีอายุประมาณ 3 – 6 เดือน
– ไส้กรอง Block carbon หรือคาร์บอนชนิดเกล็ด มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรอง GAC หรือคาร์บอนชนิดแท่ง มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรองเรซิ่น มีอายุประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
– ไส้กรองเซรามิคส์ มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองเมมเบรน RO มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองเมมเบรน UF (Ultra Filtration – VIFIL) มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองนาโน Nano มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองอัลคาไลน์ (น้ำด่าง, Alkaline Filter) มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรอง Post carbon มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– หลอดยูวี มีอายุจนกว่าหลอดจะขาด