การเลือกเครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ 2 3 5 ขั้นตอน

การเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

เนื่องจากน้ำที่ใช้ดื่มมีสิ่งเจือปนอยู่มาก มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากกว่า 2,100 ชนิด และหลายชนิดมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่มน้ำ นักวิจัยพบว่า แม้ขั้วโลกเหนือก็ยังพบสารตกค้างของยาฆ่าแมลงประเภทดีดีที ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่ประเทศพัฒนาเลิกใช้มานานแล้ว สามารถจะพบได้ในก้อนน้ำแข็งและหิมะที่ขั้วโลกเหนือ เครื่องกรองน้ำ จึง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะกรองสารเจือปนต่าง ออกไป เพราะการที่เห็นน้ำใสสะอาด ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีจะถือว่าน้ำนั้นเหมาะที่จะดื่มไม่ได้

Posted in เกล็ดความรู้ and tagged , , , , , .