อายุการใช้งานของไส้กรอง

หลังจากที่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำไปแล้ว เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือ เรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนสารกรองและไส้กรอง เพราะสารกรองและไส้กรองก็มีอายุการใช้งานเหมือนกัน เมื่อสารกรองหรือไส้กรองถูกใช้งาน จะมีน้ำขังอยู่ภายในกระบอกกรอง ซึ่งถังแม้ไม่ได้ใช้งาน สารกรองหรือไส้กรองก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองด้วย ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองให้ตรงตามกำหนดเวลาดังนี้

ลำดับชนิดของไส้กรอง ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยน

– ไส้กรอง Sediment หรือ PP มีอายุประมาณ 3 – 6 เดือน
– ไส้กรอง Block carbon หรือคาร์บอนชนิดเกล็ด มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรอง GAC หรือคาร์บอนชนิดแท่ง มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรองเรซิ่น มีอายุประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
– ไส้กรองเซรามิคส์ มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองเมมเบรน RO มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองเมมเบรน UF (Ultra Filtration – VIFIL) มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองนาโน Nano มีอายุประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง
– ไส้กรองอัลคาไลน์ (น้ำด่าง, Alkaline Filter) มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– ไส้กรอง Post carbon มีอายุประมาณ 6-12 เดือน
– หลอดยูวี มีอายุจนกว่าหลอดจะขาด

Posted in เกล็ดความรู้ and tagged , , , , , , , , .