ไส้กรอง อาร์โอเมมเบรน เครื่องกรองน้ำ RO Membrane BW-4040 2,400 GPD – ยี่ห้อ ULTRATEK / FILMTEC (USA Brand, DOW)