ไส้กรองน้ำเซรามิคแบบหัวตัดท้ายตัด Ceramic Filter 2×10, 2.5×10 นิ้ว – แบรนด์ AQUATEK