ตัวแปลงก๊อกซิงค์เป็น 2.5 หุน (Adapter ต่อจากปลายก๊อกซิงค์สู่สายน้ำ 2.5 หุนเข้าเครื่องกรองน้ำ 2 และ 3 ขั้นตอน)