ข้อต่อสายน้ำ 2 หุน-สายน้ำ 2.5 หุน (Adapter ต่อสายน้ำของเครื่องกรองน้ำ eSpring ของ Amwayแปลงเป็นสายน้ำ 2 หุน)