ข้อต่อ/ข้องอ เกลียวกระบอก RO/UF เกลียว 1 หุน – สายน้ำ 2 หุน