สำหรับใส่กับไส้กรองน้ำ-RO-membrane-หรือไส้กรองน้ำ-UF