ปากกาวัดค่ากรดด่าง-pH-Meter-รุ่น-PH-80-ยี่ห้อ-HM-Digital