ข้อต่อ 3 ทาง เกลียว 2 หุน ตรงกลาง-สายน้ำ 2 หุน 2 ด้าน