ตู้กดน้ำเย็น-น้ำร้อน Puramun – รุ่น Juliet

ตู้กดน้ำเย็น-น้ำร้อน พร้อมระบบกรองน้ำ RO Puramun – รุ่น Juliet