หัวปั้มไฟฟ้าดูดน้ำถังน้ำ 18.9 ลิตร

หัวปั้มน้ำแบบไฟฟ้าสำหรับดูดน้ำจากถังน้ำดื่ม 18.9 ลิตร (5 แกลลอน/ 20 ลิตร)